Let op: je bekijkt onze website op een verouderde browser. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van de website niet goed getoond worden.

Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €50
Gratis retourneren binnen 30 dagen
Wij krijgen een 4,8/5 van onze klanten

Messenwetgeving Nederland

Er zijn veel misverstanden over de wapenwetgeving in Nederland, met betrekking op messen. Vaak horen wij van klanten: "Dat mag je toch niet hebben in Nederland?"

Jawel, het bezit van, en de handel in alle artikelen op Knivesandtools is toegestaan onder de Nederlandse wetgeving. Je mag ze dus kopen en in bezit hebben, maar je mag ze niet altijd en overal bij je hebben.

Nu hebben wetteksten niet de standaard eigenschap om erg leesbaar en begrijpelijk te zijn. Daarom proberen we hier iets meer uit te leggen over de wetgeving omtrent de messen die wij verkopen, maar dan in gewone mensentaal.

Let op: bepaalde messen die wij tot ca. 2008 verkocht hebben, o.a. valmessen van Microtech, zijn in de huidige wetgeving niet langer toegestaan. Je mag deze niet langer in je bezit hebben en er zit niets anders op dan ze in te leveren op het politiebureau.

De wetgeving

Wetgeving omtrent wapens en messen valt in Nederland onder de Circulaire Wet Wapens en Munitie. Onder Artikel 2 vinden we informatie omtrent de wetgeving voor (zak)messen. Deze is op dit gebied in 2012 voor het laatst geüpdatet.

De wetgever heeft de wapens ingedeeld in verschillende categorieën, met verschillende bepalingen. Niet alle messen vallen echter in een categorie. Voor messen die niet in een categorie vallen gelden in principe geen bepalingen. Daarom als eerste het volgende:

Messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen - bezit mag, bij je dragen ook

Zelfs 'assisted opening' messen, waarbij je zelf het lemmet een stukje naar buiten drukt en een veer vervolgens de rest doet vallen niet onder categorie 1 of 4.

Voor de duidelijkheid: De Nederlandse wetgeving zegt helemaal niets over messen met lemmetvergrendeling, éénhandig te openen messen of messen die snel te openen zijn. Er zijn landen waar dat wel het geval is. Let dus wel op als je naar het buitenland gaat.

Vooruitlopend op het onderstaande: Messen die onder categorie 1 vallen verkopen wij niet. Slechts een aantal messen die wij verkopen vallen onder categorie 4. Alle messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen mag je bezitten, verhandelen en bij je dragen. (Tenzij lokale verordeningen dat verbieden, zie later op deze pagina.)

Categorie 1 wapens - geheel verboden

Wapens in deze categorie zijn, zonder ontheffing, geheel verboden: zowel het bezit ervan als de handel erin. Tot deze categorie behoren o.a.:

 • Stiletto's (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet
 • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer)
 • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden (zie opmerking beneden)
 • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm
 • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft
 • Werpsterren
 • Vilmessen* en ballistische messen
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen
 • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.

*Vilmessen: ook wel palmmessen of vuistmessen genoemd. Dit is een mes waarbij het lemmet haaks op de handgreep staat. De handgreep wordt in de handpalm gehouden en het lemmet steekt tussen de vingers door naar buiten.

Tot 2012 was er een aantal uitzonderingen op deze regels als het ging om stiletto's (springmessen), valmessen en vlindermessen, o.a. wanneer het lemmet bijvoorbeeld korter dan 9 cm was. Deze uitzonderingen bestaan echter niet meer.

Categorie 4 wapens - bezit mag, in het openbaar dragen niet

Messen in deze categorie mag men in het bezit hebben of verhandelen. Deze wapens mogen echter niet gedragen worden, of publiekelijk voor handen zijn. Dat wil zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.

Uit ons assortiment vallen onder Categorie 4:

 • Blanke wapens (messen) waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder Categorie 1.

Toelichting: 

 • Een dichtklapbaar mes waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft valt onder Categorie 1 - en is dus geheel verboden. NB: Een zaagtanding wordt hierbij beschouwd als snijkant!

 • Een mes met vaststaand lemmet en meer dan één snijkant (bijvoorbeeld zaagtanding in de rug) valt onder Categorie 4.

 • Degens, zwaarden, sabels en bajonetten.

 • Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen - en die niet onder één van de drie andere categorieën vallen.

NB: Het is zeer belangrijk dat je een dergelijk wapen altijd goed verpakt vervoert.

Dit laatste punt is een extreem belangrijk punt om je in te prenten wanneer je een mes als EDC-draagt. Is het zinnig en rechtvaardigbaar om in de huidige situatie een mes voor handen te hebben? Wanneer je hieraan twijfelt is je vraag eigenlijk beantwoord: je kunt hem dan beter even opbergen zodat je hem niet direct voor handen hebt.

Plaatselijke verordeningen

Let op: gewone messen zijn af en toe ook niet toegestaan

Naast de landelijke wapenwet moet je ook rekening houden met plaatselijke verordeningen. Een mes dat je normaal gesproken bij je mag dragen, kan door een plaatselijke verordening verboden zijn, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden of voetbalstadions. Zelfs een schroevendraaier in de trein in Den Haag wordt al als zo'n verboden wapen gezien.

Afstand doen van je mes?

Als je mes in beslag wordt genomen, dan wordt je vaak gevraagd om afstand te doen van je mes. Let daarbij op: Afstand doen betekent dat je het mes niet meer terug kan krijgen.

Het gebeurt echter vaak dat het in beslag nemen van een mes op gronden gebeurt die niet terecht zijn. Bijvoorbeeld door onduidelijkheid over wat wel en niet toegelaten is. Ook kan het zijn dat je mes wel terecht in beslag wordt genomen omdat je bijvoorbeeld een categorie 4 mes op straat bij je draagt of incorrect vervoert, maar dat je het mes toch wilt houden omdat het een bepaalde waarde heeft.

We adviseren je dan om te overwegen geen afstand te doen. Dat betekent niet dat het mes op dat moment niet in beslag wordt genomen, maar je kunt dan in ieder geval de zaak voor laten komen om je mes via de rechter terug te vragen.

Voorbeelden

Voorbeelden van legale messen vind je via de webshop. Alle messen op knivesandtools.nl zijn legaal om te bezitten. Benieuwd naar ons assortiment? Klik hier voor alle zakmessen of hier voor alle keukenmessen.

Disclaimer

Hoewel we bovenstaande informatie met zorg hebben samengesteld kunnen aan de informatie in dit artikel geen rechten worden ontleend. Het dient puur ter informatie en garanties op juistheid en actualiteit worden niet gegeven. Controleer altijd bij een betrouwbare overheidsbron wat de actuele stand van zaken is, en of jouw interpretatie van de messenwet klopt. Knivesandtools is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de informatie in dit artikel.